SHS Tutorial Program

click the link above to submit (upload) your payment document

Frequently Asked Questions

 1. Ano ang Online Tutorial Class?

 • Ang online tutorial class ay ang pagkakaroon ng pagtuturo sa mga mag-aaral na mayroong pagkukulang sa isang partikular na asignatura.


 1. Ano ang Learning Modality ng Online Tutorial Class?

 • Online Learning Modality.


 1. Anong LMS (Learning Management System) ang gagamitin sa Online Tutorial Class?

 • Google Classroom


 1. Sino ang mga pwedeng mag-enroll sa Tutorial Class?

 • Ang maaaring mag-enroll ay ang mga Grade 12 students na may deficiencies noong sila ay Grade 11 at mga Repeater students na may mga deficiencies noong sila ay Grade 11 at Grade 12.


 1. Anong gmail account ang gagamitin sa Online Tutorial Class?

 • Kapag officially enrolled na sa Online Tutorial Class, ang mga grade 12 students ay gagamitin ang PCCr gmail na mayroon sila at para sa mga repeater students ay bibigyan ng PCCr gmail account.


 1. Kung ako ay Grade 12 student, ilan ang pwede kong i-enroll ngayong tutorial?

 • Isa hanggang apat na subject.


 1. Kung ako ay repeater, ilan ang pwede kong i-enroll ngayong semester?

 • Isa hanggang anim na subject.


 1. Paano mag-enroll sa Online Tutorial Class?

 • Magkakaroon ng anunsyo tungkol sa website na gagamitin at sa proseso para sa pag-enroll.


 1. Kelan ang enrollment para sa Online Tutorial Class?

 • Oktubre 30, 2020 (Biyernes) hanggang Nobyembre 7, 2020 (Sabado)


 1. Kelan ang simula ng tutorial class?

 • Nobyembre 9, 2020 (Lunes)


 1. Pwede bang mag-enroll sa tutorial at ang pipiliin ay modular learning modality?

 • Ang tutorial ay online learning lamang. Lahat ng gawain ay nasa Google Classroom.

 • Kung nahihirapan na magpasa sa Google Classroom ay pwedeng gamitin ang ibang platform tulad ng facebook, messenger etc.


 1. Ilang beses ang synchronous sa isang linggo?

 • Isang beses sa isang linggo.


 1. Anong oras ang klase?

 • Ang oras ng klase ay 6:00-7:00 pm.


 1. Magkano ang tuition fee sa Online Tutorial Class?

 • Tuition fee ₱875 per subject

 • Registration fee ₱300

 • Technology Resource fee ₱500

Total ₱1,675


 1. Kung nag-enroll ako nung OSP at may balance pa ako, pwede ba ako mag-enroll sa tutorial?

 • Ayusin muna ang iyong balanse bago mag-enroll ng Online Tutorial Class.


 1. Paano malalaman ang kabuuan ng babayaran?

 • Kapag natapos nang mag-fill up at maaprubahan ang Enrollment Form, makakatanggap ng kopya ng Statement of Account (SOA) sa iyong email.


 1. Questions/Clarifications/Tech Support: please email:

click the link above to submit (upload) your payment document